Acasă Noutati in imobiliare Prezentare, conditii de finantare, credit bancar

Prezentare, conditii de finantare, credit bancar

82
0
watchshop.ro%20

prima-casa-noua

●Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse in schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare.
Returnarea acestor resurse se face insotita de plata unei dobanzi ce remunereaza pe imprumutator.
●In procesul de obtinere a unui credit, una din cele mai importante etape este cea a evaluarii imobilului pentru cumpararea caruia se solicita finantarea, aceasta realizandu-se de catre evaluatori ANEVAR, agreati de banci.
●Acte necesare pentru intocmirea dosarului de credit bancar:
-extras CF de informare al imobilului;
-adeverinta de venit sot/sotie de la locul de munca;
-copie dupa contractul de munca sot/sotie, stampilata, semnata si specificat „conform cu originalul” de catre firma unde lucreaza clientul;
-factura de utilitati gaz/curent;
-factura de telefon;
-copie dupa cartea de identitate;
-copie dupa certificatul de casatorie;
-antecontractul;
-documentul de evaluare al imobilului.

6. Intocmirea antecontractului, clauze, conditii

●Antecontractul este o conventie prin care o parte denumita promitent, se obliga fata de cealalta parte, denumita beneficiar, sa incheie in viitor, la cererea acesteia, un anumit contract, al carui continut este determinat in cuprinsul antecontractului.
●In uzante, se mai numeste si „precontract”, „promisiune de contract”, „contract preliminar” sau „contract provizoriu”. Antecontractului i se aplica dispozitiile privitoare la contracte sau conventii prevazute de art. 942-1206 din codul civil.
●In cazul nostru, se intocmeste antecontract de vanzare-cumparare (anexa 4) si se poate completa la sediul agentiei imobiliare sau la Notarul public, in cazul in care trebuie autentificat.

 

Acte necesare finalizarii tranzactiei, institutii care le elibereaza

●Pentru finalizarea actului de vanzare-cumparare, sunt necesare o serie de acte:
-copie dupa actul de proprietate;
-extras CF de autentificare, se elibereaza de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
-certificatul fiscal emis de Administratia Financiara Locala – serviciul public de impozite si taxe locale, care atesta ca vanzatorul a platit impozitul aferent imobilului pana la data vanzarii acestuia, act care este valabil in luna in curs;
-adeverinta de la Asociatia de Proprietari, din care sa rezulte ca nu exista datorii fata de aceasta;
-deschiderea unui cont la banca creditoare pe numele vanzatorului, in care se va varsa suma pe care cumparatorul o ia cu credit.

Actul de vanzare-cumparare, clauze generale, conditii speciale

●Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre parti – vanzatorul – stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti – cumparatorul – care se obliga in schimb a plati vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 C. civ.).
●Nu pot forma obiectul contractului de vanzare-cumparare drepturile personale nepatrimoniale si cele patrimoniale care au un caracter strict personal (drepturi reale de uz – art. 571 C. civ. – dreptul de abitatie al sotului supravietuitor – art. 4 din L. nr. 319/1944, dreptul de clientela in cazul liber profesionistilor, etc.) sau care sunt prevazute de lege ori sunt contractate (sau constituite prin acte unilaterale), dreptul de intretinere, dreptul de pensie.
●Dupa cum rezulta din definitia contractului, vanzarea este un contract sinalacmatic (bilateral), cu titlul oneros, comutativ, consensual si translativ de proprietate. Vanzarea, ca si orice alt contract, se incheie prin consimtamantul partilor. Acordul de vointa intre parti este totdeauna necesar si totodata suficient (cu exceptiile prevazute de lege) in vederea formarii contractului.
●In cazul vanzarii cu credit imobiliar, actul final de vanzare-cumparare intocmit de Notarul public, se face in prezenta juristului bancii. Acesta trebuie sa puna ipoteca pe imobilul care face obiectul vanzarii in favoare bancii, iar dupa ce Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite un nou extras de CF pe numele noului proprietar, cu mentiunea ca imobilul este gajat in favoarea bancii, dupa care, banca varsa in contul vanzatorului suma pe care cumparatorul a luat-o cu credit ipotecar.
●Contractul de vanzare-cumparare se completeaza in 7 exemplare si cuprinde:
-toate datele de identificare al vanzatorilor si cumparatorilor;
-datele imobilului de vanzare;
-date despre banca cu care se face creditarea, date despre ipoteca;
-date despre contul vanzatorului unde se vor varsa banii;
-date despre termenul de eliberare.

Intabularea dupa vanzare, rectificari de rol, incasare comision

●Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie acesta casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj, etc.
●Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si de felul constructiei (casa, apartament, birouri, etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii.
●Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana. Inscrierea se face la Registrul de Carte Funciara si este foarte importanta, iar dreptul de proprietate devine opozabil fata de terti (adica este valabil nu numai intre partile care au semnat actul de proprietate, ci si pentru restul lumii) dupa ce se realizeaza intabularea; deci, dupa realizarea acestei etape esti efectiv proprietar pe un imobil.
●Intabularea se face de catre notarul public care a incheiat contractul de vanzare-cumparare, iar Oficiul de Cadastru si Publiciatate Imobiliara are obligatia de a trimite noului proprietar un extras de CF la domiciliul acestuia in momentul in care se incheie inregistrarea in CF a localitatii.
●In termen de 30 de zile, noul proprietar are obligatia de a se prezenta la Administratia Financiara – serviciul impozite, pentru a se inregistra in vederea luarii lui in evidenta. Dupa ce vanzarea se finalizeaza, agentia imobiliara incaseaza comisionul aferent intermedierii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here