Acasă Financiar - Contabil Cum pot sa beneficiez de amânarea ratelor la bancă, în timp de...

Cum pot sa beneficiez de amânarea ratelor la bancă, în timp de Pandemie?

250
0
watchshop.ro%20

Amanarea ratelor la banca pe o perioada de 9 luni?
Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioadă de până la 9 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
• perioada maximă de creditare poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată; suspendarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor se face la cererea debitorului pentru maximum 9 luni, fără a depăşi data de 31 decembrie 2020;
• pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditului cu încadrarea în limita de vârstă;

Cine sunt cei care pot să beneficieze de această ordonanță?
Persoane fizice sau juridice. Aici includem pe toată lumea, care are calitatea de împrumutat în contractele de credit. Excepții sunt, bineînțeles, instituțiile de credit definite de Ordonanța Guvernului 99 din 2006 (privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului). Deci, toți cei care sunt persoane fizice, persoane juridice care au calitatea de împrumutat în contractele de credit.
Există condiții pentru a putea beneficia de suspendarea ratelor?

Da. De suspendare pot beneficia cei care nu aveau restanţe la data instituirii situaţiei de urgenţă (17 martie) sau cei care au avut restanţe, dar le-au plătit până la întocmirea cererii de suspendare a ratelor; suspendarea se aplică exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID – 19, conform normelor de aplicare a ordonanţei.


Cum poți beneficia de suspendarea ratelor?
Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric (document imprimat (listat) pe un suport de hârtie) sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României. În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea printr-unul dintre mijloacele enumerate mai sus, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.


Se prelungeste durata contractului dacă cer amânarea plăților? DA.
Prelungirea duratei contractuale menționate produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitarile aprobate de creditori. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată. Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedeaza la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Dacă am restanțe la plata creditelor, mă poate afecta astfel încât să nu mii se aprobe cererea?
Facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restante la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României. Măsura se acordă doar debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19.

Cum se plătesc ratele la credit?
Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata ramasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu excepția creditelor ipotecare pentru care se plătește esalonat până la maximum 5 ani.
Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează în procent de 100 % plata dobânzii capitalizate aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

Cât timp durează până se soluționează cererea?
În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc dacă dețin un IMM?
Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, IMM-urile trebuie să îndeplinească cumulativ urmãtoarele condiții:
⦁ În calitate de angajator, se încadrează în prevederile art. XI alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
⦁ Nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here