Acasă Cesiune părți sociale – InfoGam | Gaminvest Juridic

Cesiune părți sociale – InfoGam | Gaminvest Juridic

watchshop.ro%20

CESIUNE PĂRȚI SOCIALE SRL

Cesiunea de părți sociale reprezintă procedura prin care părțile sociale deținute într-o firmă pot fi transferate (cedate). Prin intermediul acesteia unul dintre asociați își cedează integral sau parțial părțile sociale unui alt asociat din afara firmei sau din interiorul aceleiași firme.
Această operațiune juridică se realizează prin intermediul contractului de cesiune de părți sociale încheiat între cele două părți, actualul asociat care urmează să cedeze părțile sociale deținute și viitorul asociat care va prelua părțile sociale.
Cesiunea părți sociale între asociaţi este reglementată de art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. În acest sens este necesar încheierea unui contract de cesiune între asociatul cedent şi asociatul cesionar. Cesiunea părţilor sociale între asociaţi nu presupune consimţământul ori informarea celorlalţi asociaţi, deoarece, nu se aduce atingere caracterului intuita personae al societăţii. Cu toate acestea, cesiunea părţilor sociale nu poate opera dacă ea a fost interzisă prin actul constitutiv. Dacă prin actul constitutiv sunt stabilite anumite condiţii de informare ori de transmitere a părţilor sociale, acestea vor trebui respectate. Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al societăţii. Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului.
Intreaga procedură de cesiune a părților sociale durează aproximativ 45 de zile. În aceast termen este inclusă și perioada de 30 de zile necesară pentru trecerea termenului de opoziție. Acest termen se referă la dreptul oricarui asociat al societății, care nu este de acord cu o eventuala cesiune de părți sociale să conteste această operațiune.
Procedura de cesiune a părților sociale se face în două etape atunci când se cesionează părțile sociale către un asociat din afara societății, prin publicarea în Monitorul Oficial. Iar în cazul în care părțile sociale se cesionează către un asociat din interiorul societății, atunci procedura se va face într-o singură etapă.

Cesiunea către persoane din afara societății se poate face:
• prin publicarea în Monitorul Oficial (pentru un termen de minim 30 de zile) a intenției de cesiune a părților sociale către o persoană din afara societății;
• prin modalitatea mai indirectă de majorare a capitalului social cu cooptarea unui asociat și ulterior cesiunea efectivă.

În cazul în care s-a hotărât cesiunea prin publicarea în Monitorul Oficial, trebuie precizat că aceasta presupune 2 etape:

 1. Publicarea hotărârii asociaților unei firme sau deciziei asociatului unic în care se aprobă cesiunea părților sociale în Monitorul Oficial;
 2. Cesiunea efectivă între asociatul (sau asociații) din firmă și noua persoană care devine asociat.

Important:
• publicarea în Monitorul Oficial durează undeva la 45 de zile (aprox. 15 zile durează ca Registrul Comerțului să transmită Monitorului Oficial hotărârea asociaților sau decizia asociatului unic, iar 30 de zile este termenul legal de publicare efectivă);
• după publicare trebuiesc depuse toate actele societății actualizate;
• în cazul în care părțile sociale nu se cesionează la valoarea lor prevăzută în actul constitutiv (denumită și valoare nominală) atunci trebuie depusă și dovada privind plata impozitului pe venitul provenit din cesiunea părților sociale (adică diferența dintre valoarea nominală din actul constitutiv și valoarea cesiunii efective).

DOCUMENTELE NECESARE CESIONARE PĂRȚI SOCIALE – SRL
Pentru PRIMA ETAPĂ este nevoie de următoarele documente:

 1. Cerere de depunere și menționare acte (formular tipizat).
 2. Decizia Asociatului Unic sau Hotărârea Adunării Generale a Asociaților prin care se decide cesiunea de părți sociale.
  A DOUA ETAPĂ, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei de cesiune a părților sociale.
  Sunt necesare următoarele documente:
 3. Cerere de înregistrare tipizată a mențiunii de cesiune de părți sociale.
 4. Actul constitutiv al S.R.L.-ului în care să se menționeze noii asociați precum și cota lor de participare la capitalul social al socității.
 5. Decizia Asociatului Unic sau Hotărârea Adunării Generale a Asociaților prin care se decide cesiunea de părți sociale.
 6. Contractele de cesiune al părților sociale prin care se va detalia modul și cuantumul părților sociale ce vor fi transmise.
 7. Cărțile de identitate al noilor asociați din cadrul firmei.
 8. Declarații autentice (date la Notariat) prin care noii asociați declară că pot avea statutul de asociat în cadrul firmei.
  Toate documentele de mai sus vor fi depuse la Registrul Comerțului competent în vederea efectuării mențiunii de cesiune de părți sociale a unei firme. Competent este Registrul Comerțului în circumscripția căruia se afla sediul profesional al societății respective.
  Juristul nostru vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu procedura de cesiune părți sociale – SRL prompt și cu profesionalism. Scutiți astfel timp pierdut, precum și orice probleme ce ar putea să apară la momentul efectuării operațiunii juridice de cesiune părți sociale – SRL.
  Servicii cesiune părți sociale online în toate județele țării. Pentru clienții din județul Bihor vă stăm la dispoziție și la sediul nostru din Oradea, str. Cuza Vodă, nr. 28, ap. 16, jud. Bihor.
  SRL – Cesiune părți sociale ETAPA I

Acte necesare:
• C.I./B.I. asociați noi și vechi – copie;
• Certificat de înregistrare – copie;
• Certificate constatatoare toate – în copie;
• Actul constitutiv vechi – copie;
• Actul constitutiv actualizat – original;
• Ștampila-pentru hotărâre;
Termen:
între 45 și 55 zile de la depunderea dosarului.

SRL – Cesiune părți sociale ETAPA II

După 45 zile calendaristice de la depunerea primului dosar.
Acte necesare:
• C.I./B.I. -copie semnată;
• Ștampila – pentru hotărâre;
• Certificat înregistrare – copie;
• Certificate Constatatoare- în copie
Termen:
între 5 și 15 zile lucrătoare de la depunderea dosarului.

Articol oferit de Iolanda Livia Fâșie – Jurist Gaminvest